CHO THUÊ SIM SỐ ĐẸP

- Không cần thế chấp
- Cầm sim dùng luôn
- Không phải cọc bất kỳ khoản nào

Gọi Ngay

Sim Tứ Quý 7

0963.79.7777 Giá thuê 3tr/1 tháng
0962.11.7777 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0969.60.7777 Giá thuê 3tr/1 tháng
0969.90.7777 Giá thuê 3tr/1 tháng
0982.85.7777 Giá thuê 3tr5/1 tháng
096.772.7777 Giá thuê 3tr2/1 tháng
098.774.7777 Giá thuê 3tr/1 tháng
097.186.7777 Giá thuê 3tr/1 tháng
096.190.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
094.279.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
098.249.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0963.54.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
094.608.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0948.02.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
094.991.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0964.93.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0963.14.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
096.379.7777 Giá thuê 2tr8/1 tháng
096.579.7777 Giá thuê 2tr8/1 tháng
0969.16.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0979.51.7777 Giá thuê 2tr5/1 tháng

Sim Tứ Quý 5

0989.30.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0919.37.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0964.93.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
098.992.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0911.73.5555 Giá thuê 2tr3/1 tháng
0989.40.5555 Giá thuê 2tr/1 tháng
0963.60.5555 Giá thuê 2tr/1 tháng
0906.50.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0916.11.5555 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0983.00.5555 Giá thuê2.7tr/1 tháng
09.3232.5555 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0919.37.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0966.57.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0917.24.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0944.53.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
094.25.35555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
09432.4.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0942.49.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
09494.3.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0943.02.5555 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0981.34.5555 Giá thuê 2tr7/1 tháng

Sim Tứ Quý 6

0971.57.6666 Giá thuê 4tr/1 tháng
0972.55.6666 Giá thuê 5tr/1 tháng
0961.68.6666 Giá thuê 6tr/1 tháng 
0973.68.6666 Giá thuê 5tr5/1 tháng
0941.60.6666 Giá thuê 3tr/1 tháng
096.337.6666 Giá thuê 4tr/1 tháng
0941.60.6666 Giá thuê 3tr/1 tháng
0936.30.6666 Giá thuê 3tr3/1 tháng
096.337.6666 Giá thuê 3tr5/1 tháng
09.1993.6666 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0917.62.6666 Đã cho thuê
0935.22.6666 Giá thuê 4tr5/1 tháng
0965.00.6666 Giá thuê 4tr5/1 tháng
0965.11.6666 Giá thuê 5tr/1 tháng
0965.22.6666 Đã cho thuê
0979.60.6666 Giá thuê 4tr5/1 tháng
0971.72.6666 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0943.99.6666 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0916.38.6666 Giá thuê 4tr5/1 tháng
096.337.6666 Giá thuê 3tr5/1 tháng
09.1993.6666 Giá thuê 3tr5/1 tháng

SIM ĐẦU 09

Ngoài List Sim dưới dây, trong kho còn rất nhiều số chưa cập nhật hết, khách hàng chưa tìm được số ưng ý thì call hoặc inbox bên em nhé.
0937.999.999 Giá thuê 28tr/1 tháng
0924.999.999 Giá thuê 15tr/1 tháng
0946.888.888 Giá thuê 19tr/1 tháng
0938.777.777 Giá thuê 14tr/1 tháng
0919.555.555 Giá thuê 24tr/1 tháng
0903.555.555 Giá thuê 19tr/1 tháng
0947.555.555 Giá thuê 12tr/1 tháng  
0913.444.444 Giá thuê 8tr/1 tháng
091.579.9999 Giá thuê 15tr/1 tháng
09.350.99999 Giá thuê 15tr/1 tháng
09.420.99999 Giá thuê 9tr/1 tháng 
091.818.8888 Giá thuê 16tr/1 tháng 
091.19.77777 Giá thuê 8tr/1 tháng
097.21.77777 Giá thuê 8tr/1 tháng
096.29.77777 Giá thuê 7tr/1 tháng
094.33.77777 Giá thuê 7tr/1 tháng
09.44.377777 Giá thuê 5tr/1 tháng
098.89.77777 Giá thuê 10tr/1 tháng
097.85.77777 Giá thuê 6tr/1 tháng 
091.93.77777 Giá thuê 8tr/1 tháng
09.3456.6666 Giá thuê 14tr/1 tháng 
091.91.66666 Giá thuê 13tr/1 tháng
096.14.66666 Giá thuê 9tr/1 tháng
0917.0.66666 Giá thuê 8tr/1 tháng
097.91.55555 Giá thuê 7tr/1 tháng
091.37.55555 Giá thuê 8tr/1 tháng
094.20.55555 Giá thuê 6tr/1 tháng
094.57.44444 Giá thuê 2tr5/1 tháng
091.99.33333 Giá thuê 6tr/1 tháng
094.92.11111 Giá thuê 2tr5/1 tháng

Sim Ngũ Lục Quý

Sim Tứ Quý 8

0945.89.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
0942.40.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0945.89.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0936.95.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0962.59.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
093.234.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0983.20.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
097.757.8888 Giá thuê 4 tr/1 tháng
0944.30.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0911.82.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
097.757.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
098.124.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
097.137.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0949.37.8888 Giá thuê 3.5tr/1 tháng
09494.2.8888 Giá thuê 3.5tr/1 tháng
097.885.8888 Giá thuê 6tr/1 tháng
093.771.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
091.117.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
096.569.8888 Giá thuê 5tr/1 tháng
0977.41.8888 Giá thuê 4tr/1 tháng
0902.87.8888 Giá thuê 6tr/1 tháng
 


Sim Tứ Quý 9

091.996.9999 Giá thuê 10tr/1 tháng
0986.83.9999 Giá thuê 8tr/1 tháng
090.198.9999 Giá thuê 7tr/1 tháng
0966.00.9999 Đã cho thuê
0961.61.9999 Đã cho thuê
0976.85.9999 Giá thuê 5tr5/1 tháng
097.757.9999 Giá thuê 7tr/1 tháng
0932.87.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
097.505.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
097.303.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
096.151.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
096.210.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
097.131.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
0973.94.9999 Giá thuê 4tr/1 tháng
0919.12.9999 Giá thuê 7tr/1 tháng
0913.789.999 Giá thuê 7tr /1 tháng
097.157.9999 Đã cho thuê
0939.35.9999 Giá thuê 6tr/1 tháng
0966.84.9999 Giá thuê 4tr/1 tháng
096.137.9999 Giá thuê 4tr/1 tháng
0967.44.9999 Giá thuê 4tr/1 tháng
094.864.9999 Giá thuê 3tr5/1 tháng
0936.08.9999 Giá thuê 9tr/1 tháng
0985.27.9999 Giá thuê 5tr/1 tháng
0937.97.9999 Giá thuê 9tr/1 tháng
0936.05.9999 Giá thuê 4tr5/1 tháng


Sim Tứ Quý 4

0978.42.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0971.62.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0989.05.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
097.119.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0916.97.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0916.19.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0946.41.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0944.25.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0934.00.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
098.991.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0986.95.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
096.368.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0979.02.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0979.42.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0968.48.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0982.48.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0982.40.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0919.40.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0986.00.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0985.66.4444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0917.14.0000 Giá thuê 1tr/1 tháng
0978.46.0000 Giá thuê 1tr/1 tháng


Sim Tứ Quý 2

0949.85.2222 Giá thuê1.4tr/1 tháng
093.554.2222 Giá thuê 1tr4/1 tháng
090.864.2222 Giá thuê 1tr5/1 tháng
093.787.2222 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0914.23.2222 Giá thuê 1tr6/1 tháng
0933.05.2222 Giá thuê 1tr7/1 tháng
0905.63.2222 Giá thuê 1tr7/1 tháng
09.0440.2222 Giá thuê 1tr8/1 tháng
0916.93.2222 Giá thuê 1tr9/1 tháng
0968.99.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
096.229.2222 Giá thuê 2tr8/1 tháng
0979.66.2222 Giá thuê 2tr8/1 tháng
0946.88.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0983.26.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0966.20.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0987.25.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0979.08.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0966.93.2222 Giá thuê 2tr5/1 tháng
093.101.0000 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0904.98.0000 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0898.22.0000 Giá thuê 1tr5/1 tháng
097.222.0000 Giá thuê 2tr/1 tháng

Sim Tứ Quý 3

091.338.3333 Giá thuê 2tr8/1 tháng
097.339.3333 Giá thuê 2tr8/1 tháng
0979.62.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0979.78.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
097.996.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0979.59.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
096.882.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0968.30.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0943.40.3333 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0919.44.3333 Giá thuê1.7tr/1 tháng
0906.58.3333 Giá thuê 2tr/1 tháng
0977.59.3333 Giá thuê 2tr/1 tháng
09.7117.3333 Giá thuê 2tr/1 tháng
0935.00.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0936.00.3333 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0843.001111 Giá thuê 1tr/1 tháng
0898.77.1111 Giá thuê 1tr/1 tháng
0979.44.1111 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0903.15.1111 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0977.39.1111 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0977.62.1111 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0946.79.1111 Giá thuê 1tr5/1 tháng

Sim Dễ Nhớ

09.468.96999 Giá thuê 1tr5/1 tháng
098866.88.55 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0989.111.444 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0.9119.02468 Giá thuê 1tr5/1 tháng
096.18.02468 Giá thuê 1tr5/1 tháng
091.69.86886 Giá thuê 1tr5/1 tháng
094.232.8668 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0946.12.6886 Giá thuê 1tr5/1 tháng
094.59.66886 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0944.39.8866 Giá thuê 1tr5/1 tháng
098.131.6868 Giá thuê 1tr5/1 tháng
09.25.838383 Giá thuê 1tr5/1 tháng

Sim Thuê Giá Rẻ

0965.93.4444 Giá thuê 1tr/1 tháng
0945.945.555 Giá thuê 1tr8/1 tháng
085.615.7777 Giá thuê 900K/1 tháng
083.778.5555 Giá thuê 900K/1 tháng
097.846.0000 Giá thuê 800K/1 tháng
0917.14.0000 Giá thuê 800K/1 tháng
0971.62.4444 Giá thuê 900K/1 tháng
0823.78.5555 Giá thuê 800K/1 tháng

Sim Taxi - Sảnh Tiến

0977.888.999 Giá thuê 11tr/1 tháng
0975.361.361 Giá thuê 1tr5/1 tháng 
0969.678.678 Giá thuê 3tr/tháng
0989.111.444 Giá thuê 1tr5/1 tháng 
0.9119.02468 Giá thuê 1tr5/1 tháng 
096.18.02468 Giá thuê 1tr5/1 tháng 
0989.111.444 Giá thuê 1tr5/1 tháng  
09.75.356789 Giá thuê 4tr5/1 tháng
0949.61.6789 Giá thuê 3tr/1 tháng
0945.52.6789 Giá thuê 3tr/1 tháng
097.444.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0919.37.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
097.186.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
098.474.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0974.78.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0902.51.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
0973.58.6789 Giá thuê 2tr5/1 tháng
  

Ngoài List Sim dưới dây, trong kho còn rất nhiều số chưa cập nhật hết, khách hàng chưa tìm được số ưng ý thì call hoặc inbox bên em nhé.

SIM ĐẦU SỐ MỚI 

Sim Thất Lục Quý

03.3333.3333 Giá thuê 99tr/tháng
07.6666.6666 Giá thuê 70tr/tháng
037.999.9999 Giá thuê 32tr/tháng
085.888.8888 Giá thuê 42tr/tháng
085.999.9999 Giá thuê 39tr/tháng
081.777.7777 Giá thuê 20tr/tháng
035.777.7777 Giá thuê 18tr/tháng
038.666.6666 Giá thuê 22tr/tháng
039.222.2222 Giá thuê 17tr/tháng
0377.99.9999 Giá thuê 21tr/tháng
0334.99.9999 Giá thuê 18tr/tháng
0342.99.9999 Giá thuê 18tr/tháng
0374.99.9999 Giá thuê 16tr/tháng
0814.88.8888 Giá thuê 14tr/tháng
03.77.888888 Giá thuê 19tr/tháng
0334.88.8888 Giá thuê 14tr/tháng
0352.77.7777 Giá thuê 9tr5/tháng
0353.77.7777 Giá thuê 9tr5/tháng
0354.77.7777 Giá thuê 9tr5/tháng
0362.77.7777 Giá thuê 10tr/tháng
0326.77.7777 Giá thuê 10tr/tháng
0398.77.7777 Giá thuê 10tr/tháng
0329.77.7777 Giá thuê 10tr/tháng
0374.77.7777 Giá thuê 10tr/tháng

Sim Lục Quý 0,1,2

0376.22.2222 Giá thuê 7tr5/tháng
0375.22.2222 Giá thuê 7tr/tháng

0382.11.1111 Giá thuê 7tr/tháng
0362.11.1111 Giá thuê 7tr/tháng

0348.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0336.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0356.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0358.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0346.00.0000 Giá thuê 6tr5/tháng
0367.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0362.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0344.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0334.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0353.00.0000 Giá thuê 6tr5/tháng
0352.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0359.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng
0378.00.0000 Giá thuê 5tr5/tháng
0332.00.0000 Giá thuê 7tr/tháng


Sim Lục Quý 3,5,6

0367.66.6666 Giá thuê 14tr/tháng
0337.66.6666 Giá thuê 14tr/tháng
0393.66.6666 Giá thuê 14tr/tháng
0853.66.6666 Giá thuê 14tr/tháng
0338.66.6666 Giá thuê 13tr/tháng
0347.66.6666 Giá thuê 12tr/tháng
0328.66.6666 Giá thuê 14tr/tháng
0348.55.5555 Giá thuê 9tr5/tháng
0328.55.5555 Giá thuê 10tr/tháng
0373.55.5555 Giá thuê 10tr/tháng
0337.55.5555 Giá thuê 10tr/tháng
0372.55.5555 Giá thuê 10tr/tháng
0329.55.5555 Giá thuê 10tr5/tháng
0387.55.5555 Giá thuê 10tr/tháng
0378.55.5555 Giá thuê 9tr5/tháng
0326.55.5555 Giá thuê 10tr5/tháng
0394.55.5555 Giá thuê 9tr5/tháng
0397.55.5555 Giá thuê 9tr5/tháng
0357.55.5555 Giá thuê 9tr5/tháng
0348.33.3333 Giá thuê 7tr/tháng
0367.33.3333 Giá thuê 7tr5/tháng
0328.33.3333 Giá thuê 7tr5/tháng
0378.33.3333 Giá thuê 7tr5/tháng

Sim Tứ Quý 5

083.778.5555 Giá thuê 1tr/tháng
0823.78.5555 Giá thuê 1tr/tháng
0823.61.5555 Giá thuê 1tr/tháng
08.123.75555 Giá thuê 1tr/tháng
0833.72.5555 Giá thuê 1tr/tháng
0869.22.5555 Giá thuê 1tr7/1 tháng
0848.73.5555 Giá thuê 1tr/tháng
0843.00.3333 Giá thuê 1tr/1 tháng
084300.1111 Giá thuê 900k/1 tháng
0898.77.1111 Giá thuê 1tr/1 tháng

Sim Taxi Dễ Nhớ

0846.89.8989 Giá thuê 1tr7/tháng
0817.78.7878 Giá thuê 1tr7/tháng
0798.678.678 Giá thuê 1tr7/tháng
0824.08.0808 Giá thuê 1tr5/tháng
0845.29.2929 Giá thuê 1tr5/tháng
0349.29.2929 Giá thuê 1tr5/tháng
0839.43.4343 Giá thuê 1tr5/tháng
0813.10.1010 Giá thuê 1tr5/tháng
0396.12.1212 Giá thuê 1tr5/tháng
0858.70.7070 Giá thuê 1tr5/tháng
0823.72.7272 Giá thuê 1tr5/tháng
0818.69.6969 Giá thuê 2tr/tháng
08.52.383838 Giá thuê 2tr/tháng
08.39.292929 Giá thuê 2tr/tháng
0833.123.123 Giá thuê 1tr2/tháng
0822.979.979 Giá thuê 1tr2/tháng
0823.789.789 Giá thuê 1tr8/tháng
0828.89.8989 Giá thuê 2tr8/tháng

Sim Sảnh Tiến

08.22.456789 Giá thuê 5tr5/tháng
085.91.56789 Giá thuê 3tr/tháng
082.6666.888 Giá thuê 5tr/tháng
0828.666.888 Giá thuê 5tr/tháng
O8.26.456789 Giá thuê 4tr/tháng
O815.62.6789 Giá thuê 1tr/tháng
082.6666.888 Giá thuê 3tr/tháng
O85.345.6789 Giá thuê 11tr/tháng
08.365.56789 Giá thuê 6tr/tháng
079.2.123456 Giá thuê 3tr/tháng
0829.456.789 Giá thuê 6tr/tháng

Sim Tứ Quý 8

038.789.8888 Giá thuê 2tr5/tháng
082.884.8888 Giá thuê 2tr5/tháng
0839.82.8888 Giá thuê 2tr3/tháng
0828.80.8888 Giá thuê 3tr/tháng
082.880.8888 Giá thuê 3tr/tháng
083.989.8888 Giá thuê 2tr8/tháng
0828.99.8888 Giá thuê 2.5tr/tháng
0839.85.8888 Giá thuê 2tr3/tháng
0839.89.8888 Giá thuê 3tr/tháng
0822.99.8888 Giá thuê 3tr/tháng
081.365.8888 Giá thuê 3tr/tháng
0842.16.8888 Giá thuê 2tr5/tháng
083.444.8888 Giá thuê 2.7tr/tháng
085.989.8888 Giá thuê 2.7tr/tháng
0848.44.8888 Giá thuê 2.2tr/tháng
0816.29.8888 Giá thuê 2tr/tháng
0826.25.8888 Giá thuê 2tr/tháng
0838.11.8888 Giá thuê 2tr5/tháng
0365.63.8888 Giá thuê 2tr/tháng
085.889.8888 Giá thuê 3tr/tháng
0829.13.8888 Giá thuê 2tr/tháng 
0838.13.8888 Giá thuê 2tr/tháng
081.330.8888 Giá thuê 2tr/tháng

Sim Tứ Quý 6

0888.10.6666 Giá thuê 3tr/tháng
0888.30.6666 Giá thuê 3tr/tháng
0836.35.6666 Giá thuê 2tr/tháng
0823.85.6666 Giá thuê 2tr/tháng
0819.38.6666 Giá thuê 2tr/tháng
0815.90.6666 Giá thuê 2tr/tháng
0846.59.6666 Giá thuê 2tr/tháng
0812.88.6666 Giá thuê 2tr8/tháng
0823.85.6666 Giá thuê 1tr7/tháng
0856.23.6666 Giá thuê 1tr7/tháng
0819.38.6666 Giá thuê 1tr7/tháng
0858.93.6666 Giá thuê 1tr8/tháng

Sim Tứ Quý 7

0838.55.7777 Giá thuê 1tr2/tháng
08.1976.7777 Giá thuê 1tr/tháng
083.25.37777 Giá thuê 1tr/tháng
081.591.7777 Giá thuê 1tr/tháng
0856.15.7777 Giá thuê 1tr/tháng
0822.66.7777 Giá thuê 3tr/tháng
0366.22.7777 Giá thuê 1tr7/1 tháng
0855.33.7777 Giá thuê 1tr7/1 tháng
0855.00.7777 Giá thuê 1tr7/1 tháng
0833.22.7777 Giá thuê 1tr7/1 tháng
0838.55.7777 Giá thuê 1tr5/1 tháng
0829.23.7777 Giá thuê 1tr4/1 tháng
0813.92.7777  Giá thuê 1tr/tháng

Sim Dạng Đăc Biệt

085.345.6789 Giá thuê 11tr/tháng
08.365.56789 Giá thuê 6tr/tháng
079.2.123456 Giá thuê 3tr/tháng
0393.345.678 Giá thuê 6tr/tháng
0888.8888.06 Giá thuê 3tr/tháng
081.30.11111 Giá thuê 2tr/tháng
08.6666.8888 Giá thuê 22tr/tháng
08.2222.9999 Giá thuê 13tr/tháng
03.444.77777 Giá thuê 11tr/tháng
039.345.6789 Giá thuê 19tr/tháng
0888.8888.10 Giá thuê 3tr5/tháng
0888.8888.03 Giá thuê 3tr5/tháng
0888.888.100 Giá thuê 2tr/tháng
0888.888.102 Giá thuê 2tr/tháng
0888.888.104 Giá thuê 2tr/tháng
0888.888.098 Giá thuê 2tr/tháng

Sim Tứ Quý 9

0828.779999 Giá thuê 2.8tr/tháng
0839.22.9999 Giá thuê 2.8tr/tháng
0815.18.9999 Giá thuê 2.2tr/tháng
0816.15.9999 Giá thuê 2tr/tháng
0833.00.9999 Giá thuê 3tr/tháng
0833.00.9999 Giá thuê 3tr/tháng
0398.789.999 Giá thuê 2tr5/tháng
0822.66.9999 Giá thuê 3tr5/tháng
0888.13.9999 Giá thuê 4tr/tháng
0848.06.9999 Giá thuê 2tr/tháng
0835.12.9999 Giá thuê 2tr2/tháng
083.221.9999 Giá thuê 2tr2/tháng
083.563.9999 Giá thuê 2tr2/tháng
08323.0.9999 Giá thuê 2tr/tháng
08.29.579999 Giá thuê 2tr/tháng 
08.456.09999 Giá thuê 2tr/tháng 
0829.65.9999 Giá thuê 2tr/tháng
0816.25.9999 Giá thuê 2tr/tháng 
0836.25.9999 Giá thuê 2tr/tháng 
0839.15.9999 Giá thuê 2tr/tháng 
0355.97.9999 Giá thuê 2tr5/tháng  

Sim Ngũ Quý

088.66.99999 Giá thuê 20tr/1 tháng
085.77.99999 Giá thuê 7tr/1 tháng
083.90.99999 Giá thuê 6tr/1 tháng
08.331.99999 Giá thuê 5tr/1 tháng
083.25.99999 Giá thuê 5tr/1 tháng
08.525.99999 Giá thuê 7tr/1 tháng 
038.568.8888 Giá thuê 6tr/tháng
082.74.88888 Giá thuê 4tr/tháng
08.131.88888 Giá thuê 5tr/1 tháng
08.339.88888 Giá thuê 5tr/1 tháng
0848.0.66666 Giá thuê 3tr/tháng
08.357.66666 Giá thuê 4tr/tháng
083.59.66666 Giá thuê 3tr5/1 tháng
083.50.22222 Giá thuê 2tr/tháng
081.54.77777 Giá thuê 2.2tr/tháng
081.64.77777 Giá thuê 2.2tr/tháng
0814.97.7777 Giá thuê 2.2tr/tháng
08.567.77777 Giá thuê 13tr/tháng
082.95.77777 Giá thuê 2tr5/1 tháng
085.61.55555 Giá thuê 2.5tr/tháng
08.168.55555 Giá thuê 4tr/tháng

Sau đây là các bước thực hiện cho thuê sim, mọi thắc mắc hay tư vấn khách hàng hãy liên hệ Hotline: 0982.09.09.09. Xin cám ơn!

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THUÊ SIM

Chọn Sim Cần Thuê
Trong trường hợp chưa tìm được số ưng ý thì liên hệ Hotline để tìm số ưng ý nhất.
Bước 1
Chốt số cần thuê
Liên hệ đến số Hotline hoặc inbox Zalo 0982.09.09.09 chốt số cần thuê.
Bước 2
Cung cấp địa chỉ nhận sim
Gửi địa chỉ của bạn để bên cho thuê cho người đến tận nơi giao sim. Phạm vi toàn quốc.
Bước 3
Nhận Sim Số Đẹp
Nhận sim từ bên giao sim và thanh toán số tiền theo thỏa thuận. Giao dịch thành công!
Bước 4
Chuyên cho Thuê Sim Lục Quý, Sim Ngũ Quý, Sim Tứ quý, Sim Tam Hoa giá cực rẻ làm Hotline VIP.

CHUYÊN CHO THUÊ SIM SỐ ĐẸP

Thủ Tục Nhanh Gọn
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng trong tích tắc.
Cầm Sim Dùng Luôn
Bạn chỉ cần chọn sim muốn thuê và chỉ 30 phút sau sẽ có người liên hệ giao sim
Không Phải Cọc Tiền
Vâng. Chính xác là không phải cọc bất kỳ một khoản chi phí nào. Chỉ cầm sim về dùng thôi!
Thanh Toán 1 Tháng 1
Hỗ trợ khách hàng thanh toán từ 1 đến 2 hoặc 3 tháng 1, rất linh hoạt theo nhu cầu của khách.

Sim Số Đẹp Nâng Tầm Đẳng Cấp - Mãi Trường Tồn Với Thời Gian


🏠 Địa chỉ:

▪️ Hà Nội: Tầng 4, Tòa HUD3 Tower, Số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

▪️ HCM: Số 93 Nam Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

▪️ Nghệ An: Số 106 Phố Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

SĐT: 0982.09.09.09
Facebook: Cho Thuê Sim Số Đẹp
Email: chothuesimsodep@gmail.com
Website: chothuesimsodep.vn